Nüfus Cüzdanı Sureti Nereden Alınır?


Günümüzde pek çok resmi işlemde nüfus cüzdanı sureti gerekli olmaktadır. Özellikle resmi kurum ve kuruluşlarda bir işlem yapmak söz konusu ise aile ile ilgini bir konu mevcutsa ya da bir yere kayıt vesaire söz konusu ise nüfus cüzdanı sureti gerekli olmaktadır. Ayrıca pasaport dahil olmak üzere pek çok farklı evrak alımlarında da nüfus cüzdanı suretine ihtiyaç duyulmaktadır. Nüfus cüzdanı sureti, kimlik fotokopisiyle karıştırılmaktadır. Zira çoğu inan nüfus cüzdanı suretinin nüfus kimlik belgesinin fotokopisi olduğunu düşünmektedir. Esasında nüfus cüzdanı sureti ile nüfus kimlik fotokopisi bir biriyle ilgili olan evraklarıdır. Zira içerikleri birbirinin aynısıdır. Ancak nüfus cüzdanı sureti ile nüfus kimlik belgesi fotokopisi arasındaki en temel fark; nüfus cüzdanı suretinin resmi kurum tarafından onaylanmış ve mühürlenmiş olmasıdır.

nüfus cüzdanı sureti alma

Nüfus Cüzdanı Sureti Nasıl Alınır ?

Günümüz itibariyle nüfus cüzdanı sureti örneğini mahalle muhtarlıkları ve noterlerden almak mümkün olmaktadır. Nüfus cüzdanı tasdikli sureti için bu iki kurum, oldukça etkili bir şekilde hizmet sunmaktadır. Önceleri nüfus cüzdanı sureti için, nüfus müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekirken, günümüzde mahalle muhtarı ve noterlerden bu evrak alınabilmektedir. Nüfusu cüzdanı sureti, kişinin nüfusa kayıtlı olduğu yeri, aile bireylerini ve cilt kayıt numaralarını ayrıntılı bir şekilde göstermektedir. Bu doğrultuda nüfus cüzdanı sureti örneğinin, pek çok kurum ve kuruş için önemli bilgileri içerdiğini söylemek mümkün olmaktadır. Bundan dolayı pek çok başvuruda nüfus cüzdanı sureti talep edilmektedir. Nüfus cüzdanı suretini temin etmek isteyen bireyler, eski dönemlere nazaran bu belgeyi çok daha seri bir şekilde elde edebilmektedir.

Bireylerin ikamet etmiş oldukları bölgedeki mahalle muhtarlıklarından temin edebilecekleri bu evrak, çok cüzi bir bedel karşılığında elde edilebilmektedir. Bu noktada temin edilen nüfus cüzdanı suretinin onaylanmış ve mühürlenmiş olmasına oldukça dikkat edilmesi gerekli olmaktadır. Şayet işiniz acilse ve muhtara ulaşamayacak bir konumdaysanız karşınıza alternatif seçenek olarak noterler çıkmaktadır. Noterden bu evrak temin edilirken ücretlendirilmenin çok daha fazla olduğunu unutmamak gerekmektedir.

Nüfus Cüdanı Tasdikli Suretinin Alınmasında Neler Gereklidir;

Nüfus cüzdanı tasdikli suretinin alınmasında bazı adımların izlenmesi gerekli olmaktadır. Bu noktada aşağıdaki takip ederek nüfus cüzdanı tasdikli suretinin alınması mümkün olmaktadır;

  • İlk olarak elinizde mutlak şartla bir adet vesikalık fotoğrafın bulunması şart olmaktadır
  • TC kimlik numarasının bulunması gerekmektedir. Zira sorgulama TC kimlik numarası üzerinden yapılarak bu evraktaki bilgilere ulaşılmaktadır
  • İlgili muhtarlığa başvurmak gerekmektedir.
  • Muhtarınız TC kimlik numaranızdan gerekli sorgulamayı yaptıktan sonra evrakın çıktısını almaktadır
  • Çıktı alındıktan sonra ilgili yerler doldurularak gerekli onaylamalar yapılmaktadır
  • Üzerine mühür vurulan belge böylece resmiyet kazanmaktadır.
  • Mühür ücretinin ödenmesi akabinde bu evrak temin edilebilmektedir

Bütün bu bilgiler ışığında nüfus cüzdanı tasdikli suretinin alınması işleminin oldukça pratik olduğunu söylemek mümkün olmaktadır.


0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir